Arkon Park
Zadzwoń po RABAT!
Gwarantujemy najniższą cenę!!!
Telefon: +48 58 731 55 55
Email: info@bwplusarkon.pl
Pokaż
Schowaj

Regulamin Arkon Squash & Gym

Serdecznie witamy Państwa w Arkon Squash & Gym w Gdańsku i życzymy przyjemnie spędzonego czasu. Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem oraz jego przestrzeganie, które służy zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.
 
1. Osoby korzystające z kortów squash zobowiązane są do zapoznania się i zastosowania do Ogólnego Regulaminu Arkon Squash & Gym oraz Regulaminu Squash.
2. Rezerwacja kortów, anulacja bądź zmiana terminu danej rezerwacji, możliwa jest telefonicznie, mailowo lub osobiście w Arkon Squash & Gym.
3. Bezkosztowa anulacja bądź zmiana rezerwacji kortu jest możliwa do 12 godzin przed planowanym terminem gry. Dwukrotne niedostosowanie się do powyższej zasady będzie skutkowało utratą możliwości dokonywania rezerwacji z wyprzedzeniem bądź koniecznością uiszczenia opłaty z góry za dokonaną rezerwację.
4. Rezerwacja kortu na godzinę oznacza możliwość korzystania przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
5. W Arkon Squash & Gym istnieje możliwość wypożyczenia rakiet, piłeczek oraz okularów ochronnych do gry.
6. Gracze zobowiązani są do sprawdzenia wypożyczanego sprzętu przed rozpoczęciem gry oraz niezwłocznego zgłoszenia ewentualnych nieprawidłowości pracownikowi fitnessu.
7. W przypadku uszkodzenia rakiety / gogli podczas gry, Gracz jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za zniszczenie sprzętu.
8. Gracze zobowiązani są do używania na kortach obuwia sportowego z jasną, niebrudzącą podeszwą kauczukową. 
9. W celach bezpieczeństwa zalecana jest gra w okularach ochronnych. 
10. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy powstałe w czasie gry oraz w wyniku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
11. Z oferty Arkon Squash & Gym mogą korzystać osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych. 
12. Nie wolno korzystać z kortów squash pod wpływem alkoholu i wszelkich używek.
13. Na terenie Arkon Squash & Gym obowiązuje bezwzględne stosowanie się do zaleceń pracowników obsługi.
14. Korzystanie z kortów jest możliwe w przedziale godzinowym, w jakim jest czynny Arkon Squash & Gym.
15. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu pracowników obsługi i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się z obiekcie ponosi personel hotelu.


Arkon Squash & Gym zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, informując o tym Gości, a także do upomnień w nagłych wypadkach, które nie są objęte Regulaminem  
Each Best Western ® branded hotel
is independently owned and operated